ban điều hành

avatar

MUSICOLOGIST - PGS. TS. NGUYỄN THANH HÀ

avatar

Hiệu Trưởng

MUSICOLOGIST - PGS. TS. NGUYỄN THANH HÀ

avatar

Phó Hiệu Trưởng

Pianist Nguyễn Đình Anh Thư

avatar

Phó Hiệu Trưởng

Producer - Nhạc sĩ - Ca sĩ Bảo lan

avatar

Chủ Tịch

MUSICOLOGIST - PGS. TS. NGUYỄN THANH HÀ

avatar

Thành Viên

Mr. Anh Sơn

avatar

Thành viên

Mr. Trương IFA

avatar

Thành viên

Ms. Anh Thư

avatar

Thành viên

Ms. Lê mai

avatar

Thành viên

Ms. Sophie Liang

avatar
Khoa nhạc cụ

Trưởng khoa

Ms. Anh Thư

avatar
Khoa biểu Diễn

Trưởng Khoa

Ms. Bảo Lan

avatar
Khoa mỹ thuật

Trưởng khoa

Ms. Tuyết Nhung