Báo cáo tổng duyệt

REHEARSAL CONCERT và MASTER CLASS cùng đoàn Giáo sư Đài Nam

Đêm Nhạc Tổng Duyệt APAF 2018 – Giao Lưu Với Đoàn Giáo Sư Đài Nam

Biểu diễn TỔNG DUYỆT & Lớp MASTERCLASS cho kỳ thi ABRSM tháng 6

CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO HỌC VỤ CUỐI NĂM (TED SAIGON & ARTISTIC TALENTS – 2015)

Đêm tỏa sáng của những tài năng – Biểu diễn Báo cáo Tổng duyệt “Asia Arts Festival 2015 & 14 tài năng Piano TED SAIGON”

[Chương trình Biểu diễn Báo cáo Tổng duyệt] “Asia Arts Festival 2015 & 14 tài năng Piano TED SAIGON”

Chương trình biểu diễn báo cáo học vụ thường niên TED SAIGON

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ liên hệ sau 1-2 giờ khi đăng ký
* Thông tin đăng ký sẽ được bảo mật