Đối tác giao lưu

Đối tác trong nước

Đối tác giao lưu

Đối tác quốc tế

 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 2

  trường quốc tế anh viet bvis 2

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 1

  trường quốc tế anh viet bvis 1

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • trường quốc tế anh viet bvis

  trường quốc tế anh viet bvis

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 2

  trường quốc tế anh viet bvis 2

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 1

  trường quốc tế anh viet bvis 1

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • trường quốc tế anh viet bvis

  trường quốc tế anh viet bvis

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 1

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 2

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 2

  trường quốc tế anh viet bvis 2

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 2

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh 1

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • trường quốc tế anh viet bvis 1

  trường quốc tế anh viet bvis 1

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • trường quốc tế anh viet bvis

  trường quốc tế anh viet bvis

  Chương trình giảng dạy tại BVIS sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, thúc đẩy khả năng đóng góp khác biệt và tích cực đối với thế giới sau này.
 • Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Trường đại học ngoại thương TP. Hồ chí minh

  Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.
 • NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc.