Khai giảng

Lịch khai giảng

Chọn bộ môn bạn quan tâm và chi nhánh thuận tiện nhất

Bộ môn / Mã lớpHình thứcBuổi / KhóaLịch họcKhung giờKhai giảngĐăng ký
Múa - CN001VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Múa - CN002VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Múa - CN003VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Múa - CN004VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Múa - CN005VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Aerobics - CN001VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Aerobics - CN002VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Aerobics - CN003VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Aerobics - CN004VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Aerobics - CN005VIP 1-124Mon/Wed17:30 - 18:1525/08/2019Đăng ký
Show