Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Video 2

Seema Mody joins The Exchange with a rundown of brands like Lululemon, Victoria’s Secret, Urban Outfitters and Steve Madden and what they’re doing to mitigate supply chain challenges.

VIDEO LIÊN QUAN

[TED SAIGON] Khai trương Chi nhánh 01 Hà Nội

[TED SAIGON] Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Thanh Hà

ĐĂNG KÝ

TED SAIGON sẽ liên hệ tư vấn ngay khi có thể.
* Bằng cách nhấp vào "Đăng ký", đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin đăng ký sẽ được bảo mật.