Học viên xuất sắc

TED SAIGON

Năm nhập học
Tên học viên
Thành tích
2012
Ku Mei Ying
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
HCB tại Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2013
Gabriel Phan Gaillot
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore)
HCB tại Youth Friendship Festival 2022 (Singapore)
2014
Phan Anh Thư
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
HCB tại Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2016
Nguyễn Vinh Mỹ
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
HCB tại Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2017
Phạm Long
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2018
Trần Vũ Thảo Nguyên
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2019
Lê Đức Minh
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
HCV cuộc thi Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2020
Doãn Đình Nhật
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore)
HCV tại Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
2021
Phan Lê Anh Khôi
Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
HCV cuộc thi Youth Friendship Festival 2022 (Singapore).
Ku Mei Ying
Năm nhập học : 2012
Gabriel Phan Gaillot
Năm nhập học : 2013
Phan Anh Thư
Năm nhập học : 2014
Nguyễn Vinh Mỹ
Năm nhập học : 2016
Phạm Long
Năm nhập học : 2017
Trần Vũ Thảo Nguyên
Năm nhập học : 2018
Lê Đức Minh
Năm nhập học : 2019
Doãn Đình Nhật
Năm nhập học : 2020
Phan Lê Anh Khôi
Năm nhập học : 2021

ĐĂNG KÝ

TED SAIGON sẽ liên hệ tư vấn ngay khi có thể.
* Bằng cách nhấp vào "Đăng ký", đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin đăng ký sẽ được bảo mật.